ZAJĘCIA

Nasza oferta wychowawczo — dydaktyczna ukierunkowana jest na inspirowanie dzieci do samodzielnych poszukiwań, ze szczególnym naciskiem na umiejętne wykorzystywanie indywidualnego potencjału psychofizycznego. Ponadto, kładziemy nacisk na kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych, ekologię, wspomaganie prawidłowego rozwoju oraz stymulowanie czynności intelektualnych, tak ważnych w codziennych sytuacjach i podczas dalszej edukacji. Zwracamy także uwagę na kształtowanie odporności emocjonalnej, niezbędnej do świadomego radzenia sobie z problemami w trudnych sytuacjach.

Wiemy, jak ważną rolę we współczesnym świecie odgrywa znajomość języków obcych. Dlatego dbając o prawidłowy rozwój i praktyczne umiejętności naszych podopiecznych, codziennie prowadzimy zajęcia dydaktyczne z języka angielskiego.

Nauka w naszym przedszkolu odbywa się poprzez zabawę. Dzieci uczą się dostosowanych do wieku piosenek i rymowanek. Wykonują także prace plastyczne, których celem jest utrwalenie przyswojonych podczas zabawy słów.

 

W trakcie zajęć językowych nauczyciele korzystają tylko z podręczników przeznaczonych dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także z pomocy audiowizualnych, rekwizytów, słowników obrazkowych oraz plansz. Zajęcia odbywają się codziennie.

Poza tym prowadzone są również zajęcie z rytmiki, a także bardzo ważne dla wielu dzieci zajęcie logopedyczne wspomagające prawidłowy rozwój ich mowy.

 

Dodatkowo w naszym przedszkolu prowadzone są różnego rodzaju warsztaty tematyczne, a także zapraszani są różni ciekawi goście np.: strażak, pszczelarz, stomatolog, św.Mikołaj 🙂 W ramach zajęć rytmicznych organizowane są audycje muzyczne,przedstawienia i koncerty z udziałem profesjonalnej grupy muzycznej.

 

 

Dlaczego warto nam zaufać?

Ponieważ gwarantujemy:

  • Miłą i przyjazną atmosferę
  • Doskonała lokalizacja w spokojnej osiedlowej dzielnicy blisko lasu
  • Nowoczesny budynek z dwoma placami zabaw — w środku i na świeżym powietrzu
  • Duży, ogrodzony teren zielony
  • Atrakcyjne zajęcia dodatkowe: ogólnorozwojowe, plastyczne, muzyczne, ruchowe i językowe
  • Godziny otwarcia dostosowane do potrzeb rodziców
  • Małe grupy z podziałem wiekowym
  • Atestowane zabawki dostosowane do wieku dzieci
  • Indywidualne podejście do każdego malucha
  • Liczne atrakcje: pikniki, wycieczki, teatrzyki, koncerty, spotkania z ciekawymi osobami