INFORMACJE

Wszystkie ważne dla rodziców informacje są przekazywane na 4 sposoby:

  • indywidualnie podczas wizyt w placówce
  • dziennik elektroniczny – aplikacja LiveKid
  • za pomocą tablicy informacyjnej znajdującej się w budynku
  • na stronie internetowej przedszkola/oficjalnym fanpageu na Facebooku

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 -16:30

Posiłki wydawane są w godzinach:

  • Śniadanie: 8:00 – 9:00
  • Obiad: 11:30 – 12:00 (poobiednia drzemka w klubie malucha)
  • Podwieczorek: 13:30 – 14:00

Rezygnację z posiłku należy zgłaszać najpóźniej do 7:30 w dniu planowanej nieobecności poprzez dziennik elektroniczny LiveKid.

 

Opłaty:

Opłaty  miesięczne (czesne + wyżywienie) uiszczamy do 10-tego każdego miesiąca:
– poprzez zlecenie przelewu na dzienniku elektronicznym LiveKid

– na miejscu w placówce: gotówką lub kartą
– przelewem na nr konta bankowego ING Bank Śląski 80 1050 1937 1000 0092 3551 6581 tytułem: imię i nazwisko dziecko, opłata za m-c ….

Opłaty za obowiązkowe ubezpieczenie NNW i wyprawkę płatne w placówce lub przelewem.

 

Informacje dodatkowe:

Szanując zdrowie naszych podopiecznych, prosimy do przedszkola przyprowadzać tyko zdrowe dzieci.